Palvelun käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan IntensebyAnu.com -sivuston palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. IntesebyAnu.com:lla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivuston sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivustomme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivustomme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Nämä sopimusehdot on luettava huolellisesti ennen IntensebyAnu.com -palvelun käyttöä. Jos et hyväksy sopimusehtoja, älä käytä IntensebyAnu.com-palvelua.

Sopimuksen syntyminen ja palvelun ostaminen

Kun asiakas rastittaa hyväksyvänsä käyttöehdot rekisteröityessään IntensebyAnu.com-sivustolle, asiakas vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ja IntensebyAnu.com-tietosuojaselostetta.

Kun asiakas liittyy jäseneksi IntensebyAnu.com-sivustolle, hän sitoutuu maksamaan kyseisen jäsenyyden hinnan. Maksu veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla, mutta jatkuvat kuukausijäsenyydet ainoastaan luottokortilla. Jos asiakas maksaa pankki- tai luottokortilla sallimalla veloituksen kortilta, asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos ja että hän on kyseisen kortin haltija (kortti on asiakkaan nimissä). IntensebyAnu.com-verkkosivustolla ilmoitettujen hintojen arvonlisävero on 0%. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu IntensebyAnu.com:n verkkosivustolla.

Sopimusmuutokset

IntensebyAnu.com:lla on harkintansa mukaan oikeus tehdä asiakassopimukseen muutoksia ilman toisen osapuolen suostumusta. Kaikista sopimukseen ja/tai aineistoon tehtävistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ja asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset, jos hän hyväksyy ne ja/tai jatkaa IntensebyAnu.com -palvelun käyttöä saatuaan niistä ilmoituksen.

Hinnoittelu

IntensebyAnu.com:lla on oikeus muuttaa maksullisten palveluidensa hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan käynnissä olevan maksukauden päätyttyä (eli sen kauden päätyttyä, josta asiakas on jo maksanut). Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle. Jos asiakas ei suostu IntensebyAnu.com-palvelun hintamuutoksiin, hänellä on oikeus irtisanoa palvelun tilaus. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden hinnan, jos asiakas jatkaa maksullisen IntensebyAnu.com-palvelun käyttöä saatuaan tiedon hintamuutoksista.

Tilauksen uusiminen

Tilaus ei uusiudu automaattisesti 2kk aloittelijajäsenyydessä, 1 kk IBA-jäsenyydessä ja lahjakorteissa. Asiakkaan täytyy tällöin tilauksen päätyttyä tilata jäsenyys uudestaan. Jos asiakas on valinnut jatkuvan kuukausijäsenyyden, se uusitaan automaattisesti kuukausittain ellei asiakas keskeytä tilausta. Kun IntensebyAnu.com-tilaus uusitaan, sitä koskeva maksu veloitetaan automaattisesti luottokortilta.

Jatkuvan kuukausittaisen tilauksen sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen

Tämä sopimus astuu voimaan, kun asiakas rastittaa hyväksyvänsä käyttöehdot liittyessään IntensebyAnu.com -sivuston jäseneksi. Sopimus on voimassa, kunnes asiakas tai IntensebyAnu.com irtisanoo sen. Asiakas voi itse perua IntensebyAnu.com-palvelun koska tahansa kirjautumalla verkkopalveluun Oma jäsenyys -> Tilaukset-välilehti -> Peruuta. Irtisanominen astuu voimaan käynnissä olevan jo maksetun tilauskuukauden loputtua. IntensebyAnu.com pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan IntensebyAnu.com-tilin koska tahansa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän IntensebyAnu.com-palvelua väärin. Jos IntensebyAnu.com irtisanoo tämän sopimuksen tai sulkee asiakkaan IntensebyAnu.com-tilin jostakin muusta kuin tässä kohdassa mainituista syistä, IntensebyAnu.com ei ole vastuussa siitä asiakkaalle eikä velvollinen korvaamaan tälle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

Lahjakortit ja alennuskoodit

IntensebyAnu.com voi tarjota tilauksen maksuvälineeksi lahjakorttia tai myöntää asiakkaalle alennusta erilaisten alennuskoodien muodossa. Lahjakortilla maksettu tilaus on voimassa lahjakortissa määritetyn tilauskauden loppuun saakka. Tämän jälkeen tilaus päättyy automaattisesti.

Alennukset ja lahjakortit otetaan käyttöön lisäämällä kyseinen jäsenyys ostoskoriin ja kirjoittamalla lahjakortin/alennuksen koodi annettuun kenttään. Tämän jälkeen ostos hoidetaan normaalisti loppuun.

Sopimustietoja, mukaan lukien tilauskausi, voi tarkastella sivuston kohdassa ”Oma jäsenyys”.

Tilauksen vaihtaminen

Jos asiakas huomaa pian tilauksen jälkeen valinneensa itselleen sopimattoman jäsenyyden, IntensebyAnu.com voi harkintansa mukaan vaihtaa jäsenyyden maksutta sopivampaan vaihtoehtoon asiakkaan sitä pyytäessä.

Tilauksen peruutus

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu asiakkaan annettua suostumuksen toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon. IntensebyAnu.com on digitaalinen palvelu, jota ei voi lähtökohtaisesti peruuttaa sen jälkeen kun tilaus on tehty ja jäsenalueelle on tullut automaattinen pääsy.

IntensebyAnu.com:n vastuu

Kuntoiluun ja liikuntaan liittyy aina mahdollisia riskejä. Konsultoi lääkäriäsi ennen kuntoilua mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. IntensebyAnu.com-palvelun käyttö (sisällön käyttö mukaan lukien) tapahtuu täysin asiakkaan omalla vastuulla.

Vastuuvapauslauseke: Kaikessa treenaamisessa on riski saada fyysisiä vammoja. Jos teet IntenseByAnu.comin tarjoamaa treeniä tai sen liikkeitä, ymmärrät ottavasi kyseisen riskin ja suostut siihen, että Intense by Anu –sivusto / Tmi Anu Karvonen ei ole millään tavalla vastuussa näistä mahdollisista vammoista. Jos olet epävarma treenin soveltuvuudesta itsellesi, suosittelemme kysymään lääkärisi (tai muun terveydenhuollon ammattilaisen) mielipidettä. Tämä pätee erityisesti silloin, jos sinulla (tai perheessäsi) on korkea verenpaine tai sydänvika, jos olet tuntenut rintakehässä kipua urheillessa, poltat tupakkaa, sinulla on korkea kolesteroli, tai sellaisia ongelmia luustossa tai nivelissä jotka voisivat pahentua treenitavan muuttuessa. Jos tunnet pyörrytystä, kipua, pahoinvointia tai hengenahdistusta treenin aikana, lopeta treeni välittömästi.

IntensebyAnu.com ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

IntensebyAnu.com ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Ei takuuta

Uusi IBA-treeni (IBA-jäsenille) pyritään lisäämään kerran viikossa, mutta asiakkaan tulee huomioida että IntensebyAnu.com-palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. IntensebyAnu.com ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta palveluille tai tuotteille eikä niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen. Mikään IntensebyAnu.com:n asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti antama tieto ei muodosta IntensebyAnu.com:n myöntämää takuuta.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit, muut immateriaalioikeudet ja käyttörajoitukset

Sivustomme visuaalinen ilme ja sivustollamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, videot, tekstit, ohjelmistot ja äänet, ovat IntensebyAnu.com:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Huom! Aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä ei saa ottaa eikä aineistoa tai sen osaa saa myydä tai jakaa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivustoihin.

Epävarmuuden välttämiseksi tarkennettakoon, että asiakas ei saa (poikkeuksetta):

1. Kopioida, monistaa, siirtokopioida, julkistaa tai muutoin käyttää jotakin IntensebyAnu.com-sovelluksen tai -palvelun osaa tai sisältöä (mukaanlukien treenivideot, treeniohjelmat, ruokavaliot ja muut videot, kuvat ja tekstit) tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu

2. Antaa salasanaansa kolmannelle osapuolelle tai käyttää jonkun toisen henkilön käyttäjänimeä tai salasanaa

3. Takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi IntensebyAnu.com-palvelua tai mitään sen osaa

4. Kiertää mitään IntensebyAnu.com:n tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa

5. Vuokrata tai liisata IntensebyAnu.com-palvelun osaa

6. Käyttää IntensebyAnu.com:n palveluja tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta.

Edellä mainitun lisäksi asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei IntensebyAnu.com-palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

IntenseByAnu.com käytännöt on päivitetty vastaamaan 25.5.2018 voimaantullutta EU: yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR). Sivustollamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriselosteemme.

Sivuston kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivustomme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivuston kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivuston asiakas täyttää itse palvelun käyttöön vaadittavat henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti) tilauksen yhteydessä, jolloin nämä siirtyvät automaattisesti suojattuun rekisteriin. Nimi ja osoitetiedot vaaditaan laskutusta varten, puhelinnumero ja sähköposti taas yhteydenottoon mikäli asiakkaan tilauksen kanssa tulee ongelmia. Asiakkaan keskeyttäessä tilauksen, näitä tietoja säilytetään 18 kk sen varalta että asiakas haluaa jatkaa tilaustaan. Mikäli asiakas ei ole tässä ajassa tilannut toista tuotetta tai jatkanut entistä tilaustaan, kaikki henkilötiedot asiakkaasta, sekä hänen tilaushistoriansa, poistetaan palvelusta. Asiakas voi myös milloin tahansa pyytää sähköpostitse (info@intensebyanu.com) palvelua poistamaan kaikki häneen yhdistettävissä olevat tiedot rekisteristä, mikäli voimassa olevaa tilausta ei ole olemassa.

Markkinointia ja yleistä tiedottamista varten on olemassa erillinen sähköpostilista, jonne liitytään IntenseByAnu.com etusivun kautta lisäämällä oma sähköposti listalle. Henkilö voi milloin tahansa itse keskeyttää sähköpostiviestien tilaamisen (sähköpostiviestien lopussa linkit tilauksen peruuttamiseen tai yhteystietojen muuttamiseen). Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä.

Jos kävijä lähettää IntensebyAnu.com:lle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason IntensebyAnu.com on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voi tehdä kirjallisesti osoitteella:

Tmi Anu Karvonen, Peltokatu 8, 44100 Äänekoski

Asiakastuki

Lisätietoja IntensebyAnu.com-palvelusta ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä IntensebyAnu.com:n asiakaspalveluun info@intensebyanu.com tai tutustumalla IntensebyAnu.com-verkkosivustolla annettuihin ohjeisiin.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä esimerkiksi tietoja 1) miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, 2) mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, 3) mitä selainta käytät, 4) mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä 5) mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja missä ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Tmi Anu Karvosen ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Tmi Anu Karvosen yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin palvelujen toiminnallisuuteen.