IntensebyAnu.com asiakasrekisteri

IntensebyAnu.com:n asiakasrekisterissä ylläpidetään palvelumme jäsenrekisteriä. Tämän lisäksi rekisteriä käyteteään asiakassuhteidemme hoitamiseen ja huomioimiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterimme tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilörekisterilaki edellyttää, että henkilöllä on oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilötietoja sisältävään rekisteriin. Mikäli haluat tarkastaa omat tietosi, ota yhteyttä IntensebyAnu.com:n asiakaspalveluun. Tietojen tarkistamista varten sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi. Seloste toimitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään lakisääteisen ajan (3 kuukautta) kuluessa.

IntensebyAnu.com:n palvelujen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tmi Anu Karvonen
Y-tunnus: 2701913-1
Postiosoite: Peltokatu 8 44100 Äänekoski
Puhelin: +358 40 702 9106

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Anu Karvonen
Sähköposti: info@IntensebyAnu.com
Puhelin: +358 40 702 9106

3. Rekisterin nimi

IntensebyAnu.com:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkotuksia varten:

Palvelun toteuttaminen
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
Markkinointi
Analysointi ja tilastointi
Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
Mielipide- ja markkinatutkimukset
Muut vastaavat käyttötarkoitukset
IntensebyAnu.com:n ulkopuoliset tahot eivät käsittele henkilötietoja, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus)
Palveluun liittymispäivä
Asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot)
Palvelun käyttöä koskevat tiedot (kuten katsotut videot, selailu- ja hakutiedot)
Verkkokaupassa tehdyt ostokset
Mahdolliset luvat ja suostumukset
Mahdolliset tarjonnanestotiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla. Myös internet-sivuilla käytettävillä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla voidaan tietoja kerätä. Lisäksi voidaan käyttää Väestötietojärjestelmän, Postin osoitetietojärjestelmän, puhelinyhtiöiden yhteytietorekisterejä ja muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekisterejä.

7 .Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

IntensebyAnu.com fi ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne IntensebyAnu.com:n työntekijät, joiden pitää työnsä puolesta asiakastietoja käsitellä. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaan ja oikaista häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Mahdolliset oikaisupyynnöt rekisteröity voi osoittaa kohdassa 2. mainitulle, rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja käyttö suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä IntensebyAnu.com:n asiakaspalveluun.

10. EU:n yleinen tietosuoja-asetus 25.5.2018

Sivuston asiakas täyttää itse palvelun käyttöön vaadittavat henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti) tilauksen yhteydessä, jolloin nämä siirtyvät automaattisesti suojattuun rekisteriin. Nimi ja osoitetiedot vaaditaan laskutusta varten, puhelinnumero ja sähköposti taas yhteydenottoon mikäli asiakkaan tilauksen kanssa tulee ongelmia. Asiakkaan keskeyttäessä tilauksen, näitä tietoja säilytetään 18 kk sen varalta että asiakas haluaa jatkaa tilaustaan. Mikäli asiakas ei ole tässä ajassa tilannut toista tuotetta tai jatkanut entistä tilaustaan, kaikki henkilötiedot asiakkaasta, sekä hänen tilaushistoriansa, poistetaan palvelusta. Asiakas voi myös milloin tahansa pyytää sähköpostitse (info@intensebyanu.com) palvelua poistamaan kaikki häneen yhdistettävissä olevat tiedot rekisteristä, mikäli voimassa olevaa tilausta ei ole olemassa.

Markkinointia ja yleistä tiedottamista varten on olemassa erillinen sähköpostilista, jonne liitytään IntenseByAnu.com etusivun kautta lisäämällä oma sähköposti listalle. Henkilö voi milloin tahansa itse keskeyttää sähköpostiviestien tilaamisen (sähköpostiviestien lopussa linkit tilauksen peruuttamiseen tai yhteystietojen muuttamiseen). Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä.